เข้าสู่ระบบ

พบเราบนเฟสบุ๊ค

สินค้าและบริการ

เกี่ยวกับเรา

 

INTRODUCTION TO NUMPAENG ENGINEERING CO.,LTD.

     In 2003,Numpaeng Engineering Co.,Ltd Established by a group of young and active who have in field of engineering , fabrication,constuction,maintenance and supply materials for concern work or turnkey project,We can do as the following detaill.

1. Product (ผลิตภัณฑ์)

   -Washing Scrubber (เครื่องล้างแร่)

   -Rotary Breaker (เครื่องปรับลดขนาดและคัดแยก)

   -Spiral Classifier (เครื่องคัดพวกแร่)

   -Floatation Cell (เครื่องลอยแร่)

   -Ball Mill (เครื่องบดแร่)

   -Mixing Tank (ถังกวน)

   -Belt Conveyor (สายพานลำเลียง)

2. Engineering Design (การออกแบบวิศวกรรม)

   -Steel structure (โครงสร้างเหล็ก)

   -Machinery (เครื่องจักรกล)

   -Civil (โยธา)

3. Construction (การก่อสร้าง)

   -Fabrication Steel work & Piping (งานโครงสร้างเหล็กและท่อ)

   -Erection steel work & Machinery work (งานติดตั้งงานเหล็กและเครื่องจักรกล)

   -Civil work (งานโยธา)

4. Procurement (การจัดซื้อจัดจ้่าง)

   -Steel (เหล็ก)

   -Machinery (เครื่องจักรกล)

   -Materials and equipment for all concern (วัสดุ และอุปกรณ์สำหรับทุกงานที่เกี่ยวข้อง)

5. Service (การบริการ)

   -Mechanical maintenance (การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล)

   -All concern work (งานทุกด้านที่เกี่ยวข้อง)

6. Specialist (งานเชี่ยวชาญ)

   -Mineral Processing (การแต่งแร่)

   -Grinding plant , Crushing plant (โรงบดละเอียด , โรงโม่)

   -Washing plant (โรงล้างแร่)

   -Flotation plant (โรงลอยแร่)

   -Classification process , Screening process (กระบวนการคัดพวก , กระบวนการคัดขนาด)

   -Lime Process Rotary Klin , Shaft Klin (เตาเผาแบบนอน , เตาเผาแบบตั้ง)

    For more information, Please contact our marketing department. Attached here with are prosperous project, our equipment and the resume personal being responsible for our customer statisfaction 

นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ : ผลิตงานดีมีคุณภาพ ส่งมอบตามเวลาก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด